Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 sierpnia 2019 14:09 | wersja 6 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Formularze podatkowe obowiązujące w roku 2019

Formalne i edytowalne wzory dokumentów.

FORMULARZE PODATKOWE
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2019


1) podatek od nieruchomości, rolny, leśny (INRL, DN, DR, DL)
UWAGA: w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dniem 1 lipca 2019 roku utraciły moc dotychczas obowiązujące wzory deklaracji uchwalone przez Radę Miasta Wisła. Aktualnie obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji ustalone przez Ministra Finansów: DN-1 ZDN-1 ZDN-2 IN-1 ZIN-1 ZIN-2 ZIN-3 DR-1 ZDR-1 ZDR-2 IR-1 ZIR-1 ZIR-2 ZIR-3 DL-1 ZDL-1 ZDL-2 IL-1 ZIL-1 ZIL-2 ZIL-3.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU
Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

2) podatek od środków transportowych (DT)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DŚ) (tzw. podatek śmieciowy)
Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych:
a) druk aktualnie obowiązujący (nowelizacja Uchwałą nr III/52/2019 Rady Miasta Wisła)
b) druk obowiązujący do dnia 22 lutego 2019 roku (nowelizacja Uchwałą nr I/15/2018 Rady Miasta Wisła)

4) opłata miejscowa
Załącznik do zawiadomienia o ustaleniu inkasenta

5) przesyłanie formularzy drogą elektroniczną
UWAGA: w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dniem 1 lipca 2019 roku utraciły moc dotychczas obowiązujące wzory deklaracji uchwalone przez Radę Miasta Wisła. Aktualnie obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji ustalone przez Ministra Finansów
: DN-1 ZDN-1 ZDN-2 IN-1 ZIN-1 ZIN-2 ZIN-3 DR-1 ZDR-1 ZDR-2 IR-1 ZIR-1 ZIR-2 ZIR-3 DL-1 ZDL-1 ZDL-2 IL-1 ZIL-1 ZIL-2 ZIL-3.

OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU
Uchwała Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OSOBY FIZYCZNE

a) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INRL) - OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.
b) Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT)
c) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DŚ)

OSOBY PRAWNE
a) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) - OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.
b) Deklaracja na podatek rolny (DR) - OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.
c) Deklaracja na podatek leśny (DL) - OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.
d) Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT) - OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.

Pliki do pobrania

 • Oświadczenia ws opłaty miejscowej 2019_OPM.rtf 100 kB

  Oświadczenia ws opłaty miejscowej

 • Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE STALE - aktualne do dnia 22 lutego 2019 roku 2019_DS_do_dnia_22_lutego_2019_roku.xlsx 51 kB

  Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE STALE - aktualne do dnia 22 lutego 2019 roku

 • Deklaracja na podatek leśny (OSOBY PRAWNE)
OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R. 2019_DL.xls 94 kB

  Deklaracja na podatek leśny (OSOBY PRAWNE) OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (OSOBY PRAWNE)
OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R. 2019_DN.xls 153 kB

  Deklaracja na podatek od nieruchomości (OSOBY PRAWNE) OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.

 • Deklaracja na podatek rolny (OSOBY PRAWNE)
OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R. 2019_DR.xls 108 kB

  Deklaracja na podatek rolny (OSOBY PRAWNE) OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (OSOBY FIZYCZNE)
OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R. 2019_INRL.xls 150 kB

  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (OSOBY FIZYCZNE) OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019R.

 • Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU, aktualne do dnia 22 lutego 2019 roku 2019_DS-L.doc 203 kB

  Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU, aktualne do dnia 22 lutego 2019 roku

 • Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE STALE 2019_DŚ_(zamieszkale).xlsx 148 kB

  Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE STALE

 • Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE OKRESOWO, w tym domki letniskowe 2019_DŚ-L_(letniskowe).xlsx 88 kB

  Deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości ZAMIESZKAŁE OKRESOWO, w tym domki letniskowe

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych 2019_DT-1.pdf 69 kB

  Deklaracja na podatek od środków transportowych

 • Załącznik do deklaracji DT-1 2019_DT-1a.pdf 59 kB

  Załącznik do deklaracji DT-1

 • Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych - tekst jendolity 2019_DŚ_DŚL.pdf 448 kB

  Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych - tekst jendolity

 • Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity 2019_INRL_DN_DR_DL_DŚ_DŚL_do_dnia_30_czerwca_2019_roku.pdf 763 kB

  Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity

 • Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity 2019_INRL_DN_DR_DL_DŚ_DŚL_do_dnia_22_lutego_2019_roku.pdf 2 MB

  Uchwała Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie