Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 20 września 2018 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębce oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębce w Leśnictwie Łabajów od km 0+000 do 0+196 na długości 196,00 m

  Przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębce oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębce w Leśnictwie Łabajów od km 0+000 do 0+196 na długości 196,00 m

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

  przeczytaj całość »

 2. 19 września 2018 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  Treść pisma, zarządzenie Nr Or.0050.210.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz załączniki do zarządzenia poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 18 września 2018 10:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle wzywające komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Wisła, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle wzywające komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Wisła, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018 r. znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie