Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 9 grudnia 2016 11:56 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia w Wiśle

  Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia w Wiśle

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot wynikających z art 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  przeczytaj całość »

 2. 9 grudnia 2016 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśle”

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśle”

  Gmina Wisła, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (wymóg wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i będzie podstawą wyboru (…)

  przeczytaj całość »

 3. 6 grudnia 2016 13:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 oraz od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 oraz od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot wynikających z art 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie