Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 listopada 2017 12:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

  przeczytaj całość »

 2. 15 listopada 2017 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

  Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

  Burmistrz Miasta Wisła informuje, że zakończono prace nad sporządzeniem projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 listopada 2017 15:26 | wersja 4 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Ogłoszenie

  Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła

  Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła zgodnie z (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie