Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 11 sierpnia 2016 07:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Przetarg

    Szacowanie wartości zamówienia pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych”

    Gmina Wisła, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (wymóg wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i będzie podstawą wyboru trybu (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie